Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (1050/2018)

I Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

T:mi Terapiakota
Y-tunnus 3090386-8
Tuomas Piippo
Kuutamokatu 2 C-D T 3
02210 Espoo
Puhelin 044 244 8472
tuomas.piippo@terapiakota.fi

II Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyllä on tarkoitus palvella asiakkaan lyhytterapeuttisen prosessin jatkuvuutta, terapiaistuntojen suunnittelua ja toteutusta. Varatessaan ajan puhelimitse tai sähköpostitse asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

Henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa Terapiakodan omassa ajanvarauskalenterissa.

III Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
  • Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

IV Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat

Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite ja -paikkakunta sekä muita terapian kannalta oleellisia lisätietoja, jotka asiakas on toimittanut vapaaehtoisesti. Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa myös asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Tietoja säilytetään asiakkuuden päättymiseen saakka.

V Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Lyhyterapiapalvelu Terapiakota käyttää ajanvarauksessa puhelinta ja sähköpostia. Ajanavaraukset tallennetaan Terapiakodan omaan ajanvarauskalenteriin.

VI Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Pääsääntöisesti tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas itse. Tämän lisäksi asiakas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hankintaan esimerkiksi lähiomaiselta.

Terapeutti sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös terapian päätyttyä. Asiakkaan tilannetta ja terapian etenemistä voidaan asiakkaan luvalla käsitellä terapeutin omassa työnohjauksessa siten, ettei asiakas ole tunnistettavissa.

VII Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat suojattuja, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

VIII Rekisteröidyn oikeudet

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot palvelun käytön yhteydessä. Tarkistuspyynnöt toimitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn henkilön pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakas- ja ajanvarausrekistereistä. Tämä tarkoittaa myös palvelun käytön lopettamista. Ajanvarausta ei voida tehdä ilman rekisterinpitäjän käyttöön luovutettuja asiakkaan henkilötietoja.

Yksityisyytesi asiakkaana

I Yksityisyys

Terapeuttina minua sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietosuojaselosteen mukaisia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin omasta pyynnöstäsi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi terapiaistunnoista laadittua yhteenvetoa, jonka luovutan sinulle, jos tarvitset sitä esimerkiksi lääkärissä tai muussa yhteydessä.

Työnohjauspsykoterapiassa saatan käsitellä asiakastapauksia, joista ilmoitan asiakkaille aina etukäteen. Työnohjauspsykoterapiassa asiakas ei ole koskaan tunnistettavissa, enkä luovuta työnohjauspsykoterapeutille minkäänlaisia tunnistetietoja.

II Kirjaaminen ja tarkastusoikeus

Kirjaan terapiaistunnoista käsinkirjoitetut muistiinpanot terapiaistunnon päätteeksi. Käytän myös tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmaa. Sähköisessä muodossa olevat muistiinpanot tallennetaan ulkoiselle massamuistille (kovalevy), joka on salattu 256-bittisella AES- salauksella. Molemmat muistiinpanot säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan terapeutilla.

Sinulla on missä tahansa vaiheessa oikeus pyytää nähtäväksi terapiasta tehdyt kirjaukset. Voit pyytää tietojen oikaisua, mikäli huomaat kirjauksissa asiavirheitä. Sinulla on myös oikeus saada kopiot kaikista kirjauksista ja terapiaprosessin yhteenvedosta. Terapian jälkeen muistiinpanot hävitetään.